Sunday, March 3, 2024

Tag: Dịch giả Dương Tường

TẠM BIỆT “24 PHÍM CẦM CHIỀU”…

Pham Mylan Nổi tiếng là một dịch giả uy tín hàng đầu ở Việt Nam với hơn 50 bản dịch  những tác phẩm lớn của...

ÁNH MẮT DƯƠNG TƯỜNG ĐÃ KHÉP LẠI

Tạ Duy Anh Mặc dù biên tập cho ông ít nhất 5 cuốn sách, trong đó có vài cuốn "nhất định phải giao cho Tạ...