Thursday, April 18, 2024

Tag: Đặng Bích Phượng

ĐỪNG HÒNG !

Đặng Bích Phượng Nhìn những "vũ khí" thô sơ thu giữ được sau trận càn vào Đồng Tâm, tôi thấy luận điệu của "Chính quyền"...