Wednesday, December 6, 2023

Tag: Dalai Lama

Khủng hoảng tiếp theo của Trung quốc cộng sản sẽ là...

VNTB - Mai Hưng dịch (VNTB) - Hồi tháng Tư năm nay (2019), Đức Đạt Lai Lạt Ma được đưa vào bệnh viện ở New Delhi...