Saturday, June 3, 2023

Tag: “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản

Khởi tố chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản

FB Thái Văn Đường Anh Ngọc là thiếu tướng rồi mà vẫn bị Chung con trả thù chơi lại thì akay nhể. Vừa sáng nay sau khi...