Sunday, March 3, 2024

Tag: Credit Suisse

NÓNG: UBS đã mua lại Credit Suisse với giá 3 tỷ...

Cù Tuấn CHI TIẾT THƯƠNG VỤ LỊCH SỬ: UBS MUA LẠI CREDIT SUISSE VỚI GIÁ 3 TỶ FRANC Marion Halftermeyer March 19, 2023, 2:23 PM PDT -...

NGÂN HÀNG CREDIT SUISSE SẮP SẬP

Cù Tuấn - Cù Tuấn dịch và tổng hợp từ Bloomberg, Financial Times. Tác động của Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ yêu cầu ngân hàng...