Saturday, March 25, 2023

Tag: Cô Mười Họ Lê

Một ngày trong nanh vuốt bầy linh cẩu quê “người” !

Cô Mười Họ Lê Ngày 12/7 chúng tôi gồm, mẹ con cô Nguyễn Thị Châu, chị Dương Thị Tân và tôi, bay ra Vinh rồi...

Tin mới nhất về 5 anh em nhóm Liên Minh Dân...

Cô Mười Họ Lê Chị Lê Thị Thập, vợ anh Vịnh Lưu cho biết : Hôm qua ngày 22/4 tôi đến trại giam Bố Lá...