Saturday, March 2, 2024

Tag: Cô Mười Họ Lê

Tin mới nhất về 5 anh em nhóm Liên Minh Dân...

Cô Mười Họ Lê Chị Lê Thị Thập, vợ anh Vịnh Lưu cho biết : Hôm qua ngày 22/4 tôi đến trại giam Bố Lá...