Friday, March 1, 2024

Tag: CHUYỆN XƯA- CHUYỆN NAY

CHUYỆN XƯA- CHUYỆN NAY

Thảo Dân Năm 1285, quân Nguyên ồ ạt kéo sang xâm lược nước ta, đánh tới Gia Lâm, vây hãm kinh thành Thăng Long, Thượng...