Saturday, March 2, 2024

Tag: Chủ tịch và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chính trị và Doanh nghiệp.

Secret Information Chính trị và Doanh nghiệp. Vụ việc Thủ Thiêm được xới lên mục đích chính là nhắm vào cựu Bí thư Thành ủy TPHCM...