Wednesday, November 29, 2023

Tag: Carrie Lam tuyên bố chính thức rút dự luật dẫn độ

Hong Kong: Carrie Lam tuyên bố chính thức rút dự luật...

BBC Bà Carrie Lam tuyên bố chính thức bãi bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi vào chiều 4/9 giờ địa phương, theo SCMP. Việc...