Tuesday, February 27, 2024

Tag: CapitaLand

CapitaLand của Singapore đang đàm phán mua tài sản bất động...

Cù Tuấn - Cù Tuấn dịch từ Reuters. SINGAPORE/ HÀ NỘI, ngày 17 tháng 3 (Reuters) – Tập đoàn bất động sản khổng lồ châu Á...