Thursday, December 7, 2023

Tag: Bộ Ngoại giao CHLB Đức

Đức tiếp tục đình chỉ Hiệp định miễn visa cho người...

THỜI BÁO 26/02/2019 Ngày 11.10.2011 tại Hà Nội, Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký kết Tuyên bố chung Hà Nội, thiết...