Friday, March 1, 2024

Tag: Bí thư Tỉnh ủy

Xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê...

THANH NIÊN Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận sai phạm của ông Lê Viết chữ, Bí thư Tỉnh ủy; và ông Trần Ngọc Căng, Chủ...