Tuesday, March 21, 2023

Tag: Bà Federica Mogherini

Những người thực thi pháp luật nhưng lại vi phạm pháp...

DC. Sáng ngày 28/3/2019, bà Cao Thị Xuân Phượng vợ Blogger Trương Duy Nhất nhận được thư của Thanh Tra Bộ Công An thông báo...