Wednesday, November 29, 2023

Tag: Athens

KHỞI ĐẦU CHO MỘT … CHUYẾN VIỄN DU …

Giao Thanh Pham Sáng sớm ra, bà chủ nhà AirBnB mà chúng tôi ở Athens đã xuống gọi vợ chồng chúng tôi chuẩn bị đi...