Thursday, December 7, 2023

Tag: Anthony Chim

Danh Lam Thắng Cảnh Số 1 Của Thủ Đô Belfast, Bắc...

Anthony Chim Part 2 Titanic Belfast, Northern Ireland, is a visitor attraction opened in 2012, a monument to Belfast's maritime heritage on the site of the...

Chuyện Tình Xuyên Thế Kỷ Của Kiev, Ukraine

Anthony Chim "Có những cuộc tình không là trăm năm" Nhưng có một cuộc tình 60 năm lại là thiên thu. Chàng - một tù nhân chính...