Friday, June 14, 2024
HomeDU LỊCHBLOGNhà cầm quyền tìm cách thay đổi thực trạng pháp lý của...

Nhà cầm quyền tìm cách thay đổi thực trạng pháp lý của khu đất Vườn Rau Lộc hưng

LS LÊ CÔNG ĐỊNH

Báo Tuổi Trẻ đưa tin mới đây tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa IX đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư trên khu đất Vườn Rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình.

Trong nghị quyết, có đoạn sau đây cần lưu ý:

“Mặt khác, trong quá trình rà soát pháp lý khu đất nói trên, UBND quận Tân Bình và các sở, ngành nhận thấy đây là khu đất do nhà nước quản lý, không thực hiện bồi thường về đất mà chỉ giải quyết hỗ trợ cho các hộ dân di dời.

Theo đó, dự án cần thiết điều chỉnh tên từ “Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình” thành “Dự án hỗ trợ để thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng cụm trường học công lập” theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình.”

Như vậy, cho đến trước kỳ họp này của Hội đồng Nhân dân TP HCM, nhà nước vẫn xem đây là đất mà người dân có quyền sử dụng, nên khi thu hồi phải thực hiện thủ tục bồi thường theo Luật Đất Đai 2013.

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất Đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nêu rõ việc bồi thường về đất chỉ áp dụng nếu việc thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thật vậy, Điều 6 của Nghị định 47 quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

“Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau: […].”

Nói cách khác, khi lập dự án thu hồi đất tại Vườn Rau Lộc Hưng, chính quyền thành phố vẫn xem đất này thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân tại đây. Do đó, họ đã lập ra “Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình”.

Nay trước sự phản ứng của dư luận trong và ngoài nước, nhà cầm quyền tìm cách thay đổi thực trạng pháp lý của khu đất Vườn Rau Lộc hưng bằng cách điều chỉnh thuật ngữ “bồi thường” thành thuật ngữ “hỗ trợ”, nhằm hợp thức hóa hành động tước đoạt đất của người dân Lộc Hưng một cách trái pháp luật.

Sự việc này một lần nữa cho thấy cho đến nay người dân Lộc Hưng hoàn toàn có quyền sử dụng đất hợp pháp theo luật hiện hành, và dù nhà cầm quyền tìm cách đổi trắng thành đen cũng không thể phủ nhận quyền lợi hợp pháp đó của người dân.

Một câu hỏi cần đặt ra là Hội đồng Nhân dân TP HCM làm sao có quyền hiến định để thay đổi cơ sở pháp lý của quyền sử dụng đất hợp pháp theo Hiến pháp và Luật Đất Đai, mà chính nhà nước đã mặc nhiên thừa nhận bấy lâu nay chỉ đơn giản bằng một nghị quyết điều chỉnh tên gọi dự án?

Như vậy, nghị quyết nhằm tước đoạt đất hợp pháp của người dân Lộc Hưng hoàn toàn vô giá trị về mặt pháp lý.

—————–

https://tuoitre.vn/tang-tong-muc-dau-tu-du-an-khu-dat-cong-trinh-cong-cong-phuong-6-them-101-ti-dong-20190511090101312.htm?fbclid=IwAR334oVL0UyEfuZFsueVJF2iCy3xxY4-3KOF4uZk7XnH8YOaxzJlDn70nHA

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular