Dân biểu liên bang Mỹ Ro Khanna chỉ trích nhân quyền VN trước Quốc hội

0
560

Đài Á Châu Tự Do

Dân biểu liên bang Mỹ Ro Khanna chỉ trích nhân quyền VN trước Quốc hội

Hôm 18-01-2018, Dân biểu liên bang Ro Khanna đã phát biểu trước Quốc Hội Mỹ lên án nhà cẩm quyền Việt Nam và bênh vực cho những người đấu tranh nhân quyền, lãnh đạo tôn giáo, bloggers… Việt Nam.

Dân biểu liên bang Mỹ Ro Khanna chỉ trích nhân quyền VN trước Quốc hội

Dân biểu liên bang Mỹ Ro Khanna chỉ trích nhân quyền VN trước Quốc hội Hôm 18-01-2018, Dân biểu liên bang Ro Khanna đã phát biểu trước Quốc Hội Mỹ lên án nhà cẩm quyền Việt Nam và bênh vực cho những người đấu tranh nhân quyền, lãnh đạo tôn giáo, bloggers… Việt Nam.

Posted by Đài Á Châu Tự Do on Tuesday, January 23, 2018

248170cookie-checkDân biểu liên bang Mỹ Ro Khanna chỉ trích nhân quyền VN trước Quốc hội