Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Charlotte NC Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

0
2359
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Charlotte NC Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 Vào Ngày Thứ Bảy 3 tháng 2 tại Oasis Shriners Charlotte North Carolina Do Phóng Viên Trần Việt Carolina TV Thực Hiện

https://www.youtube.com/watch?v=T-jsu7r_d2g

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Charlotte NC Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 Vào Ngày Thứ Bảy 3 tháng 2 tại Oasis Shriners Charlotte North Carolina
Do Phóng Viên Trần Việt Carolina TV Thực Hiện

247200cookie-checkCộng Đồng Người Việt Quốc Gia Charlotte NC Mừng Xuân Mậu Tuất 2018