“con rắn vuông”,

0
1146

Nguyen Xuan Lien

Nhớ : Hồi đầu những năm 1960, báo đăng (hồi ấy không có nhiều báo như bây giờ) ở một huyện miền núi tỉnh Nghệ An có một con trăn rất to, có đường kính bằng cái vành xe đạp, nuốt được cả con bò. Một đồng chí công nhân có vợ ở vùng ấy, về nghỉ phép thấy thế, đồng chí không quan ngại khó khăn, nguy hiểm đã vào rừng tiêu diệt được con trăn ấy, mang lại sự yên bình cho bà con địa phương.

 Báo đăng thì tin quá đi rồi.

Một thời gian sau, nhân câu chuyện “con rắn vuông”, bác hiệu phó trường tôi, người Thừa Thiên mới nhắc lại chuyện con trăn to ở Nghệ An. Thì ra, câu chuyện là thế này : sau khi báo đăng, có một nhà khoa học ở bên Nhật Bản gửi đề nghị xin một mẩu mẫu vật của con trăn đó để nghiên cứu, vì nhà khoa học ấy khẳng đinh ở Việt Nam không có loài bò sát nào to lớn như vậy còn sống. Để thực hiện đề nghị của bạn, các nhà khoa học và nhà báo ta bèn về  Nghệ An để thu thập mẫu vật. Té ra, chả có con trăn nào như vậy.

Để có câu trả lời cho nhà khoa học bên Nhật, nhà chức trách nước ta mới truy tìm xem nguồn tin ấy từ đâu ra. 

Kết quả là thế này : đồng chí công nhân ấy là người Thừa Thiên tập kết ra Bắc, lấy vợ ở Nghệ An nhưng làm việc trong một nhà máy ở tỉnh Hải Dương, về phép năm thăm vợ, nhưng mải vui nên trả phép chậm mất mấy ngày, để có lý do báo cáo với tổ chức, đồng chí liền bịa ra cái chuyện diệt trăn. Nhà máy tin đồng chí, đồng chí không bị kỷ luật, trừ lương.

Tin từ nhà máy đến tai nhà báo, thế là báo đăng lên luôn, vì đây là một điển hình “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”. 

Rồi không biết về sau nhà khoa học bên Nhật ấy có nhận được câu trả lời từ nhà ta.

618220cookie-check“con rắn vuông”,