Có dấu hiệu tội phạm hình sự -(bài cuối)

1
12
Ảnh 1: Người dân hay tin đất cảng chuyển thành đất đô thị đã cùng nhau đến Cảng Phú Định phản đối vào tháng 2/2020.

Hoài Nam

22 tháng 11, 2023

Sau khi có đủ tài liệu chứng cứ có dấu hiệu vi phạm pháp luật rất rõ. Tôi công khai bằng nhiều thông tin khác nhau, trong đó có đăng 3 kỳ trên MXH vào giữa năm 2020. Cùng lúc đó những đảng viên và người dân bị giải tỏa đất đã gửi đơn thư đến Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng chí Chủ tịch đã chỉ đạo Thanh tra vào cuộc, chỉ ra nhiều sai phạm. 

Đặc biệt, thiệt hại Nhà nước đã mất nhiều trăm tỉ đồng. Vốn điều lệ đã bị âm, từ 1.000 tỉ đồng hiện nay chỉ còn hơn 667 tỉ đồng. Và đáng chú ý, hiện tập đoàn nova đã rút khỏi Cảng Phú Định, thay vào đó là hai DN cũng chuyên lĩnh vực bất động sản.

Chuyển đổi công năng không xin Thủ tướng

Theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần quy định: “Đối với tài sản do doanh nghiệp cổ phần hóa thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết và các tài sản khác không phải của doanh nghiệp thì không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Trước khi chuyển sang công ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa phải thống nhất với chủ sở hữu tài sản để công ty cổ phần kế thừa các hợp đồng đã ký trước đây hoặc thanh lý hợp đồng”.

Như vậy việc chuyển đổi mục đích từ đất Cảng sang đất đô thị phải được Thủ tướng đồng ý. Trong khi đó, 64ha đất Cảng Phú Định được Thủ tướng Quyết định cho thuê có thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, tháng 2/2015 Cảng Phú Định chuyển thành Công ty cổ phần Cảng Phú Định, thì UBND TP.HCM chỉ đạo các Sở gồm Sở GTVT, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Chi Cục Tài chính doanh nghiệp có ý kiến để Công ty cổ phần Cảng Phú Định tăng vốn điều lệ từ 330 tỉ lên 1.000 tỉ đồng, để thực hiện Dự án khu dân cư Cảng Phú Định. 

Ngày 10/12/2015 ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 6737/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư Cảng Phú Định. Tiếp đến, ngày 16/3/2016 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa, ký ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư Cảng Phú Định. Sau đó ông Lê Văn Khoa tiếp tục ký Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư Cảng Phú Định.

Ảnh 1: Những Hợp đồng mà Công ty cổ phần Cảng Phú Định ký, dẫn đến âm vốn điều lệ.

Mặc dù UBND TP.HCM ban hành 03 Quyết định về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư Cảng Phú Định. Nhưng UBND TP.HCM vẫn chưa ban hành Quyết định đồng ý Công ty cổ phần Cảng Phú Định làm chủ đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Cảng Phú Định. Nên ngày 12/12/2017 Công ty cổ phần Cảng Phú Định gửi văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM, công nhận Công ty cổ phần Cảng Phú Định làm chủ đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Cảng Phú Định.

Tiếp đến, ngày 08/5/2019 ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc cập nhật, bổ sung Quyết định số 5087/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016-2020 gồm các quận như quận 1,3,4,6,8, trong đó công nhận chủ đầu tư Dự án khu dân cư đô thị Cảng Phú Định là Công ty cổ phần Cảng Phú Định. 

Tháng 7/2019 Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 1990/QĐ-BTN&MT về việc phê duyệt đánh giá ĐTM Dự án khu dân cư đô thị Cảng Phú Định. 

Như vậy sau 9 năm Cảng Phú Định đi vào hoạt động, sau 4 năm Cảng Phú Định cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Cảng Phú Định, hơn 82% đất cảng đã vào tay tư nhân. Và 44ha đất cảng của Nhà nước hoàn toàn “biến” thành đất đô thị bằng những thủ tục pháp lý hoàn hảo.

Ảnh 2: Những Hợp đồng mà Công ty cổ phần Cảng Phú Định ký, dẫn đến âm vốn điều lệ.

Đáng chú ý, ngày 08/4/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTg nêu rõ: “Trong trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, có liên quan phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Như vậy việc UBND TP.HCM ban hành 03 quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân Cảng Phú Định là trái với Quyết định 568/QĐ -TTg và Nghị định 59/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Vì lẽ đó, ngày 24/7/2020 UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 2608/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ các Quyết định 6737,3789,1201 về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 16, quận 8 tại Khu vực Cảng Phú Định.

Ảnh 3: Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND TP.HCM thu hồi và hủy bỏ 03 Quyết định trước đó cũng của UBND TP.HCM ban hành không đúng thẩm quyền.

Bồi thường hàng trăm tỉ đồng cho đối tác

Theo tài liệu điều tra của PV, tháng 2/2015 Cảng Phú Định chuyển thành Công ty cổ phần Cảng Phú Định nắm giữ 49% vốn nhà nước. Thế nhưng, hai năm sau (tháng 2/2017) vốn nhà nước tụt xuống còn 16,17%. Ngay sau khi vốn nhà nước tụt còn 16,17%, đại diện vốn nhà nước không còn giá trị bất cứ quyết định nào ở Công ty cổ phần Cảng Phú Định. Nên những Công ty đã ký Hợp đồng với Cảng Phú Định thuê kho bãi từ những năm 2011, 2012, 2013, đều bị Công ty cổ phần Cảng Phú Định yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trước hạn. Một số Công ty thuê đất của Cảng Phú Định chấp nhận nhận tiền bồi thường. Cụ thể: tháng 8/2011 Cảng Phú Định ký Hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH kinh doanh Á Việt thuê 4.800 m2 đất để xây dựng kho và trạm trộn bê tông, thời hạn thuê là 25 năm. Giá thuê là 96 triệu đồng/tháng. Ngày 15/10/2018 Cảng Phú Định và Công ty Á Việt ký phụ lục hợp đồng, nếu bên A (Cảng Phú Định) thu hồi mặt bằng thì sẽ bồi thường cho bên B (Công ty Á Việt) 40 tỉ đồng. Một ngày sau (16/10) Cảng Phú Định và Công ty Á Việt lập biên bản thỏa thuận, bên A sẽ sẽ đặt cọc cho bên B 10 tỉ đồng, đợt 2 là 20 tỉ đồng và đợt 3 là 10 tỉ đồng, sau khi bên B di dời và bàn giao mặt bằng cho bên A. Tháng 1/2019 Công ty Á Việt đã bàn giao mặt bằng cho Cảng Phú Định. 

Cũng như Công ty Á Việt, tháng 3/2013 Cảng Phú Định ký Hợp đồng Kinh tế với Công ty cổ phần đầu tư – Thiết kế Xây dựng Thuận Vương thuê 15.000m2 đất, thời hạn thuê là 25 năm, với giá 300 triệu đồng/tháng. Tháng 7/2017 Cảng Phú Định và Công ty Thuận Vương ký Phụ lục Hợp đồng, bên A thu hồi mặt bằng và bồi thường cho bên B 27 tỉ đồng đề bên B di dời…

Điển hình là Công ty TNHH kho vận Thăng Long, thuê của Cảng Phú Định mặt bằng để làm kho, thời hạn thuê là 25 năm. Tuy nhiên, sau 5 năm Cảng Phú Định phát công văn gửi Công ty Việt Thăng Long thu hồi mặt bằng. Công ty Việt Thăng Long không đồng ý nên Cảng phú Định đóng cổng không cho Công ty Việt Thăng Long vào bên trong cảng. Tình thế này buộc Công ty Việt Thăng Long phải tố cáo Cảng Phú Định chiếm giữ tài sản, đồng thời khởi kiện ra tòa án. Vì vậy Cảng Phú Định buộc phải thương lượng bồi thường hơn 30 tỉ đồng cho Công ty Việt Thăng Long và mua lại kho xưởng mà Công ty Việt Thăng Long xây dựng với giá hơn 60 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần cảng Phú Định. Ảnh: Hữu Khoa.

Nhiều tổ chức, cá nhân được chỉ ra sai

Cuối tháng 12/2020 Thanh tra nhà nước TP.HCM kết luận Thanh tra nhiều sai phạm ở Cảng Phú Định. Về cổ phần hóa Ban Chỉ đạo cổ phần hóa không chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp với Công ty TNHH Cảng sông Thành phố lập Phương án sử dụng đất để trình UBND TP.HCM quyết định là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/7/2011. Ngân sách Thành phố chi trả tiền bồi thường và san lấp mặt bằng tại dự án Cảng sông Phú Định theo đơn giá năm 2002 hơn 205 tỉ đồng. Nhưng đến nay Cảng Phú Định, Sở Tài Chính và Sở KH&ĐT vẫn chưa xác định mục địch, cơ sở pháp lý để ngân sách thành phố chi trả bồi thường số tiền này. Cảng Phú Định chưa thực hiện quyết toán dự án vì chưa hoàn thành và chưa được cấp có thẩm quyền giao cho Công ty cổ phần vốn ngân sách chi trả bồi thường hơn 205 tỉ đồng. Nhưng Cảng Phú Định lại ghi nhận là tài sản của doanh nghiệp khi đề xuất giao tài sản để cổ phần hóa. Mặt khác, Dự án chưa hoàn thành, chưa được ký hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Cảng Phú Định lại hạch toán toàn bộ chi phí bồi thường, san lấp mặt bằng số tiền hơn 205 tỉ đồng là tài sản cố định…

Việc tăng vốn điều lệ từ 330 tỉ lên 1.000 tỉ đồng vào năm 2015 là không phù hợp với lộ trình về vốn điều lệ của đơn vị. Tổng công ty Samco cho rằng không đủ nguồn vốn để góp thêm vốn bằng tiền, biết định hướng của việc tăng vốn nhằm phát triển lĩnh vực bất động sản. Nhưng vẫn trình UBND TP.HCM chấp thuận tăng vốn điếu lệ lên 1.000 tỉ đồng làm tỉ lệ vốn Nhà nước giảm từ 49% còn 16,17%, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch HĐTV Samco, Tổng Giám đốc Samco và các thành viên hội đồng.

Về việc UBND quận 8, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở GTVT tham mưu đề xuất phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư Cảng Phú Định; và việc UBND TP.HCM ban hành 03 Quyết định điều chỉnh quy hoạch Cảng Phú Định không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ là thực hiện không đúng Quyết định số 568/QĐ-TTg và không đúng thẩm quyền được quy định tại Thông tư 50/2014/TT-BGTVT. Do đó cần phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân. Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu như UBND quận 8; Sở Quy hoạch – Kiến trú; Sở GTVT; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các tổ chức cá nhân thời ký phát sinh vụ việc trong việc tham mưu, đề xuất và ký duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư Cảng Phú Định từ đất cảng sang đất hỗn hợp có chức năng ở. 

Hàng loạt Hợp đồng khiến vốn điều lệ bị âm

Vốn điều lệ của Cảng Phú Định từ 1.000 tỉ đồng, nay chỉ còn hơn 667 tỉ đồng. Lý do tụt vốn điều lệ là nộp thuế thuê đất và bồi thường thanh lý hợp đồng trước hạn giải phóng mặt bằng triển khai Dự án khu dân cư Cảng Phú Định. 

Ngoài ra, Cảng Phú Định còn ký Hợp đồng với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova tư vấn Quản lý tài chính và pháp lý nhiều tỉ đồng. Cụ thể: Ngày 17/2/2017 Cảng Phú Định ký Hợp đồng phát triển dự án bất động sản với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, thời gian từ ngày 17/2-30/4/2017 phí hơn 1,4 tỉ đồng. Tư vấn Quản lý tài chính từ ngày 1/4/2017 đến ngày 31/12/2017 phí dịch vụ là hơn 5,4 tỉ đồng.

Hiện nay Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova không còn là cổ đông ở Công ty cổ phần Cảng Phú Định. Thay vào là hai công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân An nắm 60,033% vốn điều lệ. Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh nắm 23,724%. Samco nắm 16,17%. 

Cuối năm 2020 Thanh tra Nhà nước TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Điều tra của Hoài Nam

Ảnh 1,2: Những Hợp đồng mà Công ty cổ phần Cảng Phú Định ký, dẫn đến âm vốn điều lệ.

Ảnh 3: Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND TP.HCM thu hồi và hủy bỏ 03 Quyết định trước đó cũng của UBND TP.HCM ban hành không đúng thẩm quyền.

Ảnh 4: Người dân hay tin đất cảng chuyển thành đất đô thị đã cùng nhau đến Cảng Phú Định phản đối vào tháng 2/2020.

776220cookie-checkCó dấu hiệu tội phạm hình sự -(bài cuối)

I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.