Monday, June 17, 2024
HomeNEWSChương Trình Đòi Tài Sản: Thông tin cập nhật ngày 15 tháng...

Chương Trình Đòi Tài Sản: Thông tin cập nhật ngày 15 tháng 3, 2018

  • Mốc điểm trước mắt: thêm 70 hồ sơ để đạt túc số 500

Mạch Sống, ngày 52 tháng 3, 2018

http://machsongmedia.com

Tính đến ngày hôm nay, tổng số người ghi danh tham gia chương trình Đòi Tài Sản là 413, không kể khoảng 20 người đã liên lạc nhưng chưa cung cấp đủ thông tin căn bản. Như vậy, chúng tôi còn cần khoảng dưới 70 người nữa ghi danh để đạt túc số 500.

Con số 500 là mục tiêu trước mắt. Khi đạt được con số này, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn khi họp với Bộ Ngoại Giao và một số thành viên quan trọng của Quốc Hội Hoa Kỳ. Năm 1980, chính quyền Hoa Kỳ đã mở chương trình đòi Việt Nam bồi thường cho 534 người Mỹ; họ sinh sống ở Việt Nam trong thời gian cuộc chiến và đã bị mất tài sản khi phải vội vã về lại Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4, 1975.

Với số hồ sơ của người Mỹ gốc Việt xấp xỉ con số 534, chúng tôi sẽ có thêm tư thế để yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ cư xử tương tự: mở chương trình can thiệp đòi bồi thường tài sản cho những người Mỹ gốc Việt.

Vận động mở chương trình

Phải mở chương trình trước, rồi mới mở hồ sơ. Nghĩa là, trước hết chúng tôi phải vận động chính quyền Hoa Kỳ mở chương trình can thiệp cho người Mỹ gốc Việt bị tước đoạt tài sản ở Việt Nam. Chương trình đã được mở rồi thì từng hồ sơ mới được cứu xét. Việc cứu xét này được giao cho một uỷ hội chuyên trách, trực thuộc Bộ Tư Pháp. Trước khi mở từng hồ sơ để cứu xét, uỷ hội này phải tuyển nhân viên, huấn luyện nhân viên, rồi công bố thời hạn nộp đơn… Khi chưa có chương trình, muốn nộp hồ sơ cũng không được cứu xét hay giải quyết.  Mở chương trình do đó là ưu tiên hàng đầu hiện nay của Chương Trình Đòi Tài Sản.

Phái đoàn cử tri ở tiểu bang Washington họp với văn phòng địa phương của Dân Biểu liên bang Adam Smith (WA-9), ngày 6/3/2018 (ảnh Michelle)

Để vận động mở chương trình, chúng tôi dùng: (1) một số nhỏ hồ sơ căn bản với đầy đủ chứng từ, và (2) danh sách dài những người Mỹ gốc Việt là nạn nhân nằm rải ở càng nhiều tiểu bang càng tốt.

Hiện nay chúng tôi đã có đủ số hồ sơ căn bản. Các hồ sơ này tiêu biểu cho những hoàn cảnh bị tước đoạt tài sản khác nhau, và có đầy đủ chứng từ để cho thấy rằng tài sản bị tước đoạt sau khi chủ nhân đã là công dân Hoa Kỳ. Chúng tôi đang trong quá trình biên soạn từng hồ sơ một, để dùng làm dẫn chứng.

Song song, chúng tôi đang lập danh sách dài của những người ghi danh và cung cấp thông tin căn bản. Ở giai đoạn này những người này chưa cần cung cấp chứng từ trừ khi đã có sẵn trong tay. Mục đích của danh sách dài này là thuyết phục các vị nghị sĩ Hoa Kỳ rằng nhiều cử tri của họ bị ảnh hưởng và cần họ ủng hộ cho việc mở chương trình đòi Việt Nam bồi thường. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đạt con số 500 càng sớm càng tốt mà còn muốn số người tham gia nằm rải ra ở nhiều thành phố và tiểu bang.

Do đó, chúng tôi đang vừa tiếp tục nhận hồ sơ ở những tiểu bang đông người Việt, vừa cố gắng tìm thêm hồ sơ ở các tiểu bang Tennessee, New York, New Jersey, Colorado, Minnesota, Michigan, Mississippi, Missouri… Đó là những tiểu bang hãy còn ít hồ sơ hay chưa có hồ sơ.

Các mốc điểm

Dưới đây là các mốc điểm quan trọng của Chương Trình Đòi Tài Sản trong 3 tháng tới đây.

Cuối tháng 3: Đạt số 500 người ghi danh tham gia đòi bồi thường tài sản; hoàn tất cuốn bạch thư (sách trắng) về tình trạng người Mỹ gốc Việt bị chế độ ở Việt Nam tước đoạt tài sản để làm tài liệu cho các buổi họp với các giới chức Hoa Kỳ.

Đầu tháng 4: Họp với Bộ Ngoại Giao và một số văn phòng Quốc Hội để trình bày bạch thư.

Tháng 4-6: Tiếp tục tổ chức các phái đoàn tiếp xúc với văn phòng địa phương của các dân biểu và thượng nghị sĩ.

Đầu tháng 7: Phối hợp các phái đoàn đến từ nhiều thành phố và tiểu bang để cùng vận động Quốc Hội trong Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2018.

Sau đó, tuỳ tình hình mà chúng tôi sẽ vạch ra lộ trình kế tiếp.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular