Cho tất cả những bạn bè – anh em tôi đã và đang chịu cảnh tù đày vì yêu nước .

0
32
Cho Anh Bang- Cho Lâm và những bạn bè – anh em tôi đã và đang chịu cảnh tù đày vì yêu nước .
Các bạn không bao giờ phải cô đơn trên hành trình tự do của dân tộc này.
—-
THƯ GỞI CÁC ANH BÊN KIA HÀNG RÀO. !
Cứ đánh đi
Bắt đi
Xịt hơi cay và khủng bố
Cứ canh cửa nhà
Cứ doạ nạt
đưa chúng tôi về đồn
Câu lưu
hạch xách
Cứ gây hoang mang
cấm sinh viên xuống đường ngày Chúa nhật
Cứ làm tất cả điều ti tiện
Bỉ ổi đê hèn
Cứ gông củm
xiềng xích
Toà án, luận tội như bọn lưu manh mạt hạng
Mang công lý tôi đòi mà xét xử lòng nhân
Mang những đổi chác của quỷ dữ mà hạ nhục Thánh Thần
Chúng tôi
Những con dân Việt trên tay chưa từng được cầm một tấc sắt
Hay bảo vệ quyền được sống
Dám khóc cười, lên tiếng như một con người đích thực
Có thể
hôm nay chúng tôi bị tước mất tự do. Hay mạng sống
Để một ngày đất nước này sẽ không còn
phải cúi đầu, tủi nhục.
Có điều gì tốt đẹp
Mà cái giá phải trả không là máu
hay nước mắt .
!
CAN
2023
717660cookie-checkCho tất cả những bạn bè – anh em tôi đã và đang chịu cảnh tù đày vì yêu nước .