BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI THỦ ĐÔ MANILA CỦA PHI LUẬT TÂN

0
350
Người Đà Lạt Xưa

Một cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra vào ngày thứ Sáu 12/7 vừa qua, trước sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân.

Đoàn người biểu tình đã lên án những hành động của Tổng thống Rodrigo Duterte như một sự vi hiến phản nghịch lại quyền lợi quốc gia và kêu gọi truất phế ông ta, đồng thời đòi hỏi Trung Quốc phải rút khỏi vùng biển đang tranh chấp về phía Tây của Phi Luật Tân.

Cuốn video (4:35 phút) dưới đây sẽ tường thuật lại hình ảnh cuộc biểu tình của người Filipinos, và đồng thời so sánh với hoàn cảnh hiện nay của người Việt Nam. Trong đó, có một đoạn ghi âm câu chuyện của một nhân chứng đã nhìn thấy tận mắt công an Việt Nam đàn áp người dân trong nước biểu tình chống Trung Quốc vào tháng 6 năm vừa qua.

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI THỦ ĐÔ MANILA CỦA PHI LUẬT TÂN Một cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra vào ngày thứ Sáu 12/7 vừa qua, trước sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân. Đoàn người biểu tình đã lên án những hành động của Tổng thống Rodrigo Duterte như một sự vi hiến phản nghịch lại quyền lợi quốc gia và kêu gọi truất phế ông ta, đồng thời đòi hỏi Trung Quốc phải rút khỏi vùng biển đang tranh chấp về phía Tây của Phi Luật Tân.Cuốn video (4:35 phút) dưới đây sẽ tường thuật lại hình ảnh cuộc biểu tình của người Filipinos, và đồng thời so sánh với hoàn cảnh hiện nay của người Việt Nam. Trong đó, có một đoạn ghi âm câu chuyện của một nhân chứng đã nhìn thấy tận mắt công an Việt Nam đàn áp người dân trong nước biểu tình chống Trung Quốc vào tháng 6 năm vừa qua..

Posted by Người Đà Lạt Xưa on Saturday, July 13, 2019

430320cookie-checkBIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI THỦ ĐÔ MANILA CỦA PHI LUẬT TÂN