Monday, June 17, 2024
HomeDU LỊCHBLOGAi làm trái xu hướng chung?

Ai làm trái xu hướng chung?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 28/12/2018, ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Ai làm trái xu hớng chung, ai có tư tưởng khu biệt cần sửa đi”.

Chữ đập trước hết vào mắt người đọc mà người ta không hiểu ông Trọng nói gì, đó là chữ “khu biệt”.

Vậy khu biệt có tội vạ gì mà ông Trọng phê phán? Phải chăng khu biệt là một từ chỉ cái xấu? Tuy nhiên, xét về nghĩa thì nó chẳng có tội gì, lại còn mang nghĩa tốt là khác:

Khu biệt là:

– Phân chia rành mạch

– Làm phân biệt rõ với những cái khác trong sự phân loại

Vậy không hiểu tại sao ông Trọng lại cho khu biệt là một tư tưởng xấu rồi đả phá nó. Hay là ông dùng từ sai? Nhưng ông từng tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Tổng hợp kia mà. Hay ông mải nghiên cứu xây dựng đảng mà quên mất kiến thức văn?

Có thể ông ấy hiểu, khu là vùng miền, biệt là biệt lập, tách biệt, không chịu nghe trung ương, có tư tưởng cát cứ. Vậy ông có thể dùng từ khác thích hợp như tư tưởng cục bộ, tư tưởng bất tuân, trên bảo dưới không nghe, chứ ai lại dùng từ khu biệt. Hiểu theo đúng nghĩa thì ông đang đả phá những gì rạch ròi, rõ ràng, muốn để nguyên sự nhập nhằng, lẫn lộn.

Nhưng thôi, đó là về chữ nghĩa. Ông dùng từ sai nhưng người nghe hiểu được ý ông thì cũng tạm chấp nhận vậy.

*

Vấn đề quan trọng hơn trong câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng là ông yêu cầu những ai làm trái với xu hướng chung cần sửa.

Vây ai làm trái xu hướng chung và ai cần sửa? Ở đây chỉ nêu hai nội dung lớn nhất về xu hướng chung:

– Xu hướng chung thứ nhất là thời đại ngày nay, xây dựng thể chế chính trị đa nguyên, nền dân chủ nghị viện, bầu cử tự do. Nhân quyền ở các nước dân chủ được tôn trọng, mọi người đều bình đẳng. Người dân có quyền bầu ra hoặc phế truất tổng thống nếu không đại diện cho quyền lợi của dân, có thể ủng hộ đảng này hay đảng khác. Không có đảng phái nào được làm ra hiến pháp hay đặt cương lĩnh của đảng mình lên trên hiến pháp. Các quốc gia nào xây dựng được nền dân chủ, người dân ở đấy được hạnh phúc. An sinh xã hội, hạnh phúc của người dân tùy thuộc vào mức độ hoàn thiện của nền dân chủ.

Dân chủ, nhân quyền là giá trị phổ quát của loài người, trong khi ở Việt Nam, nó là những khái niệm húy kỵ. Nhiều người hoạt động dân chủ, nhân quyền bị bắt bỏ tù với những mức án rất nặng nề. Về chính trị, đảng cộng sản vẫn tiếp tục chế độ độc đảng, không chấp nhận đa nguyên, không chấp nhận tam quyền phân lập. Những điều đó đang trái với xu hướng chung của thế giới.

– Thứ hai là trên thế giới, người ta đã vứt bỏ Chủ nghĩa Marx-Lenin. Bằng chứng là chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ hàng loạt cách đây gần 30 năm. Khoảng 30 nước XHCH hoặc manh nha màu sắc XHCN nay chỉ còn lại Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba và Lào. Chủ nghĩa cộng sản bị cấm hoạt động, bị cấm tranh cử ở nhiều quốc gia. Khi kêu gọi các quốc gia trên thế giới chống lại CNXH, Tổng thống Donald Trump nói, CNXH đã gây ra đau khổ cho loài người, gây ra tham nhũng và phân rã. Thế nhưng đảng CSVN vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê, đưa đất nước đi theo CNXH – một xã hội không tưởng, đó là làm trái xu hướng chung của nhân loại.

Vậy ai “làm trái xu hướng chung, cần phải sửa? Chính là ông Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông chứ chưa cần nói đến ai khác.

1/1/2019

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular