Vụ bổ nhiệm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có …mùi?

0
77

Mạnh Quân

Lâu nay, chuyện bổ nhiệm cán bộ tùy tiện ở một vài bộ, ngành cũng không có gì lạ, nhất là Bộ Công Thương, nên mấy năm rồi cứ kiện cáo suốt.

Gần đây nhất thì ở Bộ Tài chính cũng đang thấy xôn xao vụ Bộ trưởng Bộ này ký quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, giữ quyền Tổng cục trưởng với ông Mai Xuân Thành – trước đó là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Vụ này đương nhiên gây ra nhiều ý kiến dị nghị vì thông thường, để bổ nhiệm chức vụ đó thì người được bổ nhiệm phải có quy hoạch cho vụ trí Tổng cục trưởng. Nhưng ông Thành thì không hề có quy hoạch này.

Cũng có thông tin đâu đó nói rằng, chính vì thiếu quy hoạch đó, nên sau khi được bổ nhiệm rồi, người ta mới vội vàng đề nghị bên Tổng cục Hải quan cho bổ sung quy hoạch Tổng cục trưởng với cán bộ cũ của mình – ông Thành. Nếu có thế thật thì, e hèm, hơi bị dở hơi đấy nhỉ? Làm cái việc chữa cháy thế thì chết. Ai chơi thế? Mong là không phải như vậy. 

Cái này cơ quan kiểm tra nên kiểm tra cho kỹ, dễ thôi mà. Xem lại giấy tờ, công văn 2 bên qua lại về việc này, biết ngay.

Một cái có vẻ sai rõ ràng, chứng minh được ngay là căn cứ theo các quy định hiện hành, tại điểm 1 điều 4 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25.9.2018 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, quy định: “1. Tổng cục Thuế có tổng cục trưởng và không quá 4 phó tổng cục trưởng theo quy định”.

Trước khi có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Mai Xuân Thành, Tổng cục Thuế đã có 4 phó tổng cục trưởng và nay thêm ông Thành nữa thì hiện tại Tổng cục Thuế có đến 5 phó tổng cục trưởng. Số lượng phó tổng cục trưởng tại Tổng cục Thuế vì thế đã vượt quá con số được quy định tại Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Một điểm đáng chú ý nữa là theo quy định tại khoản 1 điều 4 Quyết định số 538/QĐ-BTC năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân cấp, quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính: “Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định đối với các chức danh lãnh đạo: Tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng; cục trưởng các cục trực thuộc tổng cục tại thành phố Hà Nội và TP.HCM; đối với chức danh tổng cục trưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ”.Và tại điểm 7 điều 24 chương IV Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1.9.2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ thì bộ trưởng “Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác tổng cục trưởng sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ”.

Còn tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 538/QĐ-BTC của Bộ Tài chính nêu quy định rất rõ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi bổ nhiệm.

Thế nhưng, căn cứ theo quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Xuân Thành – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và được giao quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế với hệ số phụ cấp chức vụ 1.3, lại không thấy được căn cứ vào bất cứ văn bản nào của Thủ tướng, mà chỉ căn cứ vào một số văn bản cũng như cuộc họp nội bộ của Bộ Tài chính…

Tất nhiên, cũng sẽ có nhiều ý kiến bênh ông Thành trong đó có cả một số người được cho chuyên gia về luật cho là việc Bộ trưởng Tài chính bổ nhiệm ông Thành như thế cũng không sao vì cũng mới chỉ là Phó Tổng cục trưởng giữ quyền TCT thôi chứ chưa phải là bổ nhiệm Tổng cục trưởng. Nhưng thực ra, cũng đuối lý lắm vì với những căn cứ như nói ở trên, bảo không sai gì nghe rất thiếu thuyết phục. 

Quy định nhà nước rõ ràng như thế, ông cứ làm kiểu riêng của ông, làm sao không phát sinh dị nghị, ý kiến, ngay trong Bộ ông được?

#TổngcụcThuế #bổnhiệmbừabãi

https://www.facebook.com/manh.quan.14/posts/pfbid02eCLSaEWTkWMMd3w2qVuVtFdnwLjnmwFWgCncodSZ2iKZZejYuGd7gLErSC3jx28Pl

696400cookie-checkVụ bổ nhiệm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có …mùi?