TRIẾT HỌC “SELF-HELP”, HAY LÀ CÁI BẪY CỦA TÂN TỰ DO?

0
155

Tan Trung Nguyen Quoc

TRIẾT HỌC ĐẠI CHÚNG

Hội Đồng Cừu

(video nằm ở phần bình luận)

***

MỤC LỤC VÀ TÓM TẮT

0:00 Hài kịch (Không vui thì thôi)

0:49 Lịch sử và tầm ảnh hưởng của “triết học” Self-help

(Giới thiệu về Samuel Smiles và quyển self-help “đầu tiên” trên thế giới. Cùng với đó là cách mà văn hóa self-help đang định hình quá trình tiếp nhận thông tin của người đọc phổ thông)

4:06 Giải thích cơ bản “Tân tự do” (Neo-liberalism)

(Vì sao chủ nghĩa tân tự do đang chiếm lĩnh gần như mọi quốc gia? Các thuật ngữ truyền thông như “khởi nghiệp”, “kinh tế tri thức”, “kinh tế chia sẻ” được định hình trong văn hóa self-help?)

[PHẦN CHỈ TRÍCH]

7:29 Vấn đề và chỉ trích đối với cặp đôi Self-help/Tân tự do

(Con người tự lực tự cường đến bao nhiêu?)

12:55 Khả năng sai lệch thông tin và kiến thức trong các sản phẩm Self-help

(Khi chúng ta hiểu “Bản chất luận/Essentialism” thành… “chủ nghĩa hữu dụng”)

[PHẦN BẢO VỆ]

16:35 Self-help như là một phần lịch sử triết học thế giới

19:23 Self-help như là một vấn đề của status-quo (không phải tư tưởng chính trị)

https://www.youtube.com/watch?v=N2-o9m1vQrc

712000cookie-checkTRIẾT HỌC “SELF-HELP”, HAY LÀ CÁI BẪY CỦA TÂN TỰ DO?