Tuesday, March 28, 2023

Tag: Xiaomi

Google tạm cấm ứng dụng Xiaomi vì ‘ghi hình từ nhà...

BBC Google rút lại quyền tiếp cận hệ thống của họ đối với công ty Xiaomi của Trung Quốc sau vụ vì có camera 'ghi...