Thursday, December 7, 2023

Tag: xe biển xanh

Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần.

THANH HIẾU BÙI Phần 1. Xe biển xanh. Trong chiến trận giữa hai bên, lúc bắt đầu xuất quân, người ta hay chọn một thành yếu, tướng...