Thursday, March 23, 2023

Tag: We the People

KIẾN NGHỊ KÊU GỌI HOA KỲ CÔNG NHẬN ĐÀI LOAN LÀ...

Người Đà Lạt Xưa Một kiến nghị được đệ trình lên mạng lưới kiến nghị của Nhà Trắng đang thu thập chữ ký để kêu...