Thursday, December 7, 2023

Tag: Vượt biển

Ðôi Mắt Phượng – Nguyễn Đạt Thịnh

Tháng Tư 20, 2014 by VietnamDaily.News in Nguyễn Đạt Thịnh, Truyện ngắn Tôi là một quân y sĩ ra trường năm 1974; đơn vị đầu...