Wednesday, November 29, 2023

Tag: Vương Nghị

Vì sao Việt Nam ‘can đảm’ tập trận với Mỹ và...

VNTB-Thường Sơn (VNTB) - Bộ Chính trị và Bộ Quốc phòng Việt Nam bất ngờ tỏ ra ‘can đảm’ khi nhận lời tham dự một...