Sunday, April 14, 2024

Tag: Vũ Thị Ngọc Lan

Bắt phó tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai...

08/01/2019 12:24 GMT+7 TTO - Bà Vũ Thị Ngọc Lan, phó tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) vừa...