Friday, April 19, 2024

Tag: Vũ Quốc Ngữ 28 tháng 9

Việt Nam cô đơn trong đối đầu với Trung Quốc

VNTB-Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) - Hà Nội đã không nhận được nhiều sự hỗ trợ như kỳ vọng trong cuộc đối đầu dung cảm...