Wednesday, November 29, 2023

Tag: Vũ khí sinh học

Virus Vũ Hán hay Virus Cộng sản đáng sợ hơn

Trần Tuệ An / RFA Trung Quốc vĩ đại Trung Quốc thời Tập Cận Bình đã có nhiều “ảo vọng” về việc “cai trị” thế giới...