Thursday, March 23, 2023

Tag: Vụ ‘Junin 2

Vụ ‘Junin 2,’ $584 triệu và thực lực Nguyễn Phú Trọng...

Phạm Chí Dũng Người Việt 31/3/2019 Nguyễn Phú Trọng (giữa) bắt tay Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Nông Đức Mạnh (trái) tại thời điểm Tháng Mười,...