Thursday, December 7, 2023

Tag: Vũ Hồng Ánh

Tìm cha…

Vũ Biển Vàng 22 tháng 6, 2010 lúc 00:38   TÌM CHA… Vũ Biển Vàng -Mẹ ơi con đói ! Con bé lay lay áo mẹ, giọng nó khản đặc….Đã...