Friday, March 1, 2024

Tag: VỤ BUÔN CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ BUÔN ĐỊA ỐC VÀ SỰ THẢM HẠI CỦA TỜ BÁO NÔ

VỤ BUÔN CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ BUÔN ĐỊA ỐC VÀ SỰ...

Phạm Đình Trọng 2-3-2019 Ông ngoài ba mươi tuổi kế vị ông cha, trị vì đất nước 25 triệu dân, coi sức mạnh hạt nhân là...