Friday, September 22, 2023

Tag: Võ Tiến Trung

Đánh đồng Mỹ với Trung Quốc là nối giáo cho giặc

RFA Việc cần làm ngay đối với thượng tướng Võ Tiến Trung chừng nào còn sống là phải sửa ngay cái triết lý khốn nạn...