Friday, March 1, 2024

Tag: #Võ Phương Thuận

Bạn Võ Phương Thuận chỉ vì đăng tin về vụ án...

Chau Doan Bạn Võ Phương Thuận chỉ vì copy stt này của tôi mà bị công an mời lên làm việc, ép phải gỡ bài....