Saturday, March 25, 2023

Tag: Võ Ngọc Ánh

Chuyện Việt Nam, chuyện Mỹ

Võ Ngọc Ánh/TIẾNG DÂN 7-6-2020 Ở Việt Nam, mọi việc vẫn do đảng Cộng sản quyết định. Nước Mỹ luôn lắng nghe, sửa chữa trước sức...