Wednesday, November 29, 2023

Tag: VNTB 30 tháng 9

Một số mánh trốn đi nước ngoài của người Việt

VNTB-Nguyễn Đình Ấm (VNTB) - Lâu nay ở ta có lời “nguyền” dân gian rất phổ biến: “Ở VN nếu cái cột điện đi được...