Friday, March 1, 2024

Tag: VNTB 22 tháng 9

Những diễn biến kỳ lạ sau tuyên bố của Cảnh Sảng

VNTB-Nguyễn Hiền (VNTB) - Sau tuyên bố của phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc – Cảnh Sảng, tại cuộc họp báo định kỳ...