Sunday, March 26, 2023

Tag: Vịnh Thái Lan

Mật ước Trung Quốc – Cambodia sẽ để lại hệ quả...

VOA Hoài Hương-VOA Báo Wall St. Journal (WSJ) đưa tin Phom Penh đã ký một thỏa thuận mật cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng...