Monday, October 2, 2023

Tag: Văn Cao

XUẤT BẢN DI CẢO CUỐI CÙNG (?) CỦA VĂN CAO?

Lao Ta May ra chỉ có bác Lại Nguyên Ân cho được câu trả lời chính xác đâu là di cảo cuối cùng của Văn...