Thursday, April 18, 2024

Tag: UBS

NÓNG: UBS đã mua lại Credit Suisse với giá 3 tỷ...

Cù Tuấn CHI TIẾT THƯƠNG VỤ LỊCH SỬ: UBS MUA LẠI CREDIT SUISSE VỚI GIÁ 3 TỶ FRANC Marion Halftermeyer March 19, 2023, 2:23 PM PDT -...