Thursday, December 7, 2023

Tag: Tỷ phú Jimmy Lai

Tỷ phú Jimmy Lai : Một xã hội chỉ biết có...

Chuyện hay từ Fb Nguyen Thanh: Câu truyện về Tỷ phú Hong Kong Jimmy Lai, một vị tỷ phú đáng kính, thật sự rất đáng...