Saturday, April 20, 2024

Tag: Tuyên giáo Trung ương

Cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng: Vì sao báo chí Việt...

RFA Từ ngày 4-1 đến nay, cuộc chiến giữ đất của 200 hộ dân Lộc Hưng với lực lượng cưỡng chế của chính quyền gồm...