Monday, October 2, 2023

Tag: Tù nhân lưu vong

Tết lưu vong của các nhà tranh đấu Việt Nam

VOA Tiếng Việt Các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài nói với VOA rằng họ đau đáu một...