Saturday, March 25, 2023

Tag: TS Nguyen Ngoc Chu

ĐÂY LÀ LÚC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHẢI THỂ...

TS Nguyễn Ngọc Chu (viện toán học) Hội đồng Thẩm phán (HĐTP) Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC), với quyết định bác kháng nghị...

KHI THẦY GIÁO PHẢI ĐỚN HÈN

Từ facebook TS Nguyen Ngoc Chu: Cách hành xử của ông Phạm Tấn Hạ với em sinh viên Trương Thị Hà như một mũi tên...