Sunday, January 29, 2023

Tag: TRUNG CỘNG MUỐN GÌ Ở BÃI TƯ CHÍNH ?

PHẢN ỨNG DỒN DẬP CỦA VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ...

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Ngay sau vụ Trung Quốc đưa tàu Hai Yang Dizhi 8 vào trong thềm lục địa của Việt Nam khảo...

TRUNG CỘNG MUỐN GÌ Ở BÃI TƯ CHÍNH ?

TRUNG CỘNG MUỐN GÌ Ở BÃI TƯ CHÍNH ? Chiến lược Vành đai-Con đường theo dấu các dự án thế kỷ của Trung cộng. Chiến lược...